Praktijk voor Wezenlijke Groei & Bloei


Er is een plek in ieder mens

waar de belofte van lente woont

van ontwaken
stevig wortelen

open bloeien
naar de hemel reiken

het is je schatkist

je Geheime Tuin…